Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

We wtorek 1 września 2020 r. uczniowie rozpoczynają nowy rok szkolny 2020/2021. Do szkoły przychodzą wyłącznie osoby zdrowe i nieprzebywające na kwarantannie.

Podczas spotkania w szkole należy zachować reżim sanitarny:  przed wejściem na teren szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. Rodzice uczniów klas II – VIII nie wchodzą na teren szkoły. Uczniowie klas pierwszych mogą wejść do dużej sali gimnastycznej z jednym rodzicem. Rodziców uczniów klas pierwszych prosimy o przygotowanie rogów obfitości. Prosimy o zabranie swoich długopisów i notesów.

Podczas spotkania z wychowawcami  uczniowie zostaną poinformowani o organizacji pracy w nowym roku szkolnym. Ze względu na bezpieczeństwo, rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie się odbywało w różnych wyznaczonych miejscach i o różnych godzinach, by unikać skupisk.

Spotkania uczniów z wychowawcami przedstawiają się następująco:

  • wejście od strony parkingu

8.00 – 8.45 – kl. VIII b – sala nr 10 segment A

8.00 – 8.45 – kl. VIII a  – sala nr 16 segment A

8.00 – 8.45 – kl. VII a   – sala nr 20 segment A

—————————————————————————————

10.15 – 11.00 – kl.  V a  – sala nr 16 segment A

10.15 – 11.00 – kl. VII b  – sala nr 8 segment A

10.15 – 11.00 – kl. VII c – sala nr 11 segment A

———————————————————————————–

11.30 – 12.15 – kl. VI a – sala nr 19 segment A

11.30 – 12.15 – kl. VI b – sala nr  9 segment A

11.30 – 12.15 – kl. VI c – sala nr 15 segment A

————————————————————————————–

12.45 – 13.30 – kl. IV a – sala nr 13 segment A

12.45 – 13.30 – kl. IV b – sala nr 16 segment A

  •  wejście główne do szkoły

8.00 – 8.45 – kl. III a – sala nr 44  segment B

8.00 – 8.45 – kl. III b – sala nr 11a segment A

8.00 – 8.45 – kl. III c – sala nr 12   segment A

—————————————————————————————

10.15 – 11.00 – kl. II a – sala nr 52 segment B

10.15 – 11.00 – kl. II b – sala nr 54 segment B

  • wejście od strony przedszkola do dużej sali gimnastycznej

8.00 – 8.45 – kl. I a – duża sala gimnastyczna segment B

10.15 – 11.00 – kl. I b – duża sala gimnastyczna segment B

  • wejście od strony parkingu

8.00 – 8.45 – kl. I c – mała sala gimnastyczna segment A  

Dodatkowe informacje:

O wszelkich zmianach będziemy państwa informować poprzez stronę internetową szkoły i poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Rodziców i  Uczniów klas II –VIII prosimy o sprawdzanie informacji w dzienniku elektronicznym. Rodzice uczniów klas I  otrzymają loginy do dziennika Librus 1 września 2020 r. Nowi uczniowie otrzymają loginy do dziennika na spotkaniu z wychowawcą.