ZaWODY dla Afryki

Nasza szkoła została uhonorowana Certyfikatem Placówki Odpowiedzialnej Społecznie w roku szkolnym 2017/2018 przez Stowarzyszenie Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF za realizację projektu „ZaWODY dla AFRYKI”!

Projekt realizowany był od marca 2018 r. i miał uświadomić uczniom znaczenie wody w życiu człowieka. Jego celem było przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy o problemie dostępu do czystej wody pitnej, czynnikach warunkujących dostęp do wody, a także konsekwencjach braku wody lub korzystania z niesprawdzonych źródeł wody. W ramach programu uczniowie dowiedzieli się w jakich regionach świata występuje deficyt wody. Projekt miał również za zadanie uwrażliwić dzieci na potrzeby rówieśników z krajów rozwijających się oraz kształtować postawy ekologiczne wśród dzieci i ich rodzin.

Do głównych zadań koordynatora Klubu Szkół UNICEF należało: zainaugurowanie projektu w placówce, zaplanowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na temat dostępu do wody pitnej, przygotowanie materiałów informacyjnych, przygotowanie wraz z uczniami Kodeksu Oszczędzania Wody oraz złożenie sprawozdania z podjętych przez szkołę aktywności w trakcie realizacji projektu.

W realizację programu najbardziej zaangażowali się Wolontariusze Cecylki Knedelek, dlatego też w ich kierunku przesyłamy wielkie gratulacje!