Bo „lepiej zapobiegać niż leczyć”

W listopadzie i grudniu poprzedniego roku kalendarzowego w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SELF s. c. z Rzeszowa. Z zajęć z psychoterapeutami skorzystali uczniowie klas IV-VI. Warsztaty zostały sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zajęcia z młodszymi dziećmi dotyczyły problematyki zapobiegania agresji i przemocy rówieśniczej, zaś tematem warsztatów dla uczniów starszych było zapobieganie uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy. Warsztaty prowadzone były poprzez zabawę, w życzliwej, swobodnej  atmosferze. Dzięki stworzeniu takich, przyjaznych dziecku, luźnych warunków możliwa była szczera rozmowa. Uczniowie zyskali wiedzę na temat: zjawiska przemocy, skutków zażywania narkotyków i dopalaczy, uzależnienia, konsekwencji prawnych i moralnych stosowania przemocy. Terapeuci dużą uwagę skupili na ćwiczeniach praktycznych. Uczniowie ćwiczyli umiejętność konstruktywnego rozwiązywanie sporów, rozpoznawania emocji, radzenia sobie ze złością, rozwijana była empatia. Promowana była przyjaźń, zdrowy styl życia oraz współpraca w grupie.

Psychoterapeuci, w czasie wspólnych ćwiczeń, obserwowali relacje w grupach klasowych i swoimi spostrzeżeniami podzielili się z pedagogami i wychowawcami. Pozwoliło to na szerszą analizę atmosfery wychowawczej szkoły i ukierunkowało oddziaływania w stosunku do poszczególnych uczniów. Po zajęciach odbyło się także spotkanie z rodzicami uczniów w czasie którego specjaliści z SELF zwrócili uwagę rodziców na problemy związane z prowadzonymi zajęciami.

Przeprowadzone warsztaty były kompleksową i ciekawą formą profilaktyki zachowań niepożądanych wśród dzieci i młodzieży. Prowadzenie oddziaływań profilaktycznych wśród dzieci ze szkoły podstawowej umożliwia skuteczne ukształtowanie pożądanych nawyków i postaw. Dzięki czemu w późniejszych latach życia będą podejmowali rozsądne decyzje.