Czego nie lubi książka

Biblioteka szkolna zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Czego nie lubi książka – jak szanować książki, jak ich nie niszczyć?”. Konkurs jest skierowana do uczniów klas I-IV i V-VIII.

Forma pracy: plastyczna lub graficzno-plastyczna taka jak rysunek, notatka graficzna, mapa myśli, plakat, collage itp. Praca powinna być wykonana przez uczniów samodzielnie, indywidualnie, format A3, wykonanie odręczne, technika dowolna. Wszystkie prace należy składać w bibliotece szkolnej do dnia 19 marca 2019 r. Najlepsze prace w każdej kategorii zostaną nagrodzone oraz  wysłane na etap regionalny do Pedagogicznej Biblioteki w Rybniku.