Do 8 listopada nauka zdalna dla uczniów klas IV-VIII

Informacje dotyczące nauczania stacjonarnego i zdalnego zostały wysłane poprzez dziennik elektroniczny Librus.