Dzień Bezpiecznego Internetu 8 lutego 2022 r.

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu

 W tym roku obchody DBI przypadają na dzień 8 lutego 2022 roku.

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny,
czyli najbliższego otoczenia dziecka.

https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html
DBI 2022 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

Chcemy zachęcić wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia i zachowania. 

Tematyka szkolnego konkursu dotyczy znajomości pozytywnego wykorzystania Internetu, świadomości możliwych zagrożeń w sieci oraz tego w jaki sposób powinno się ich unikać lub je eliminować.

W ramach tegorocznych obchodów organizujemy konkursu na przygotowanie plakatu w formie elektronicznej pod hasłem JESTEM BEZPIECZNY W INTERNECIE.

(Szczegóły w dzienniku elektronicznym Librus – w zakładce Ogłoszenia).