Ważne ogłoszenie!

Z uwagi na sytuację epidemiczną na terenie naszej gminy podjęta została decyzja o   zawieszeniu zajęć w szkołach przy jednoczesnym prowadzeniu nauki w formie zdalnej.  Do 7 czerwca 2020 r. prowadzone jest, tak jak do tej pory,  nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów  naszej szkoły. W formie zdalnej prowadzone będą także zajęcia rewalidacyjne i  konsultacje z uczniami.