Harmonogram Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

W bieżącym roku szkolnym w szkole organizowane będą następujące konkursy przedmiotowe:

– dla uczniów szkoły podstawowej z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego,  geografii, języka niemieckiego;

-dla uczniów dotychczasowych gimnazjów z: języka polskiego, matematyki, historii,
języka angielskiego, geografii, biologii, chemii