Lekcja w kinie

Klasy 4 i 5 oraz klasa szósta uczestniczyły ostatnio w kolejnej z cyklu lekcji filmowych. Zajęcia te, połączone z projekcją filmu, odbyły się w jastrzębskim kinie, co razem stanowiło atrakcyjną dla uczniów formę edukacji. Tym bardziej, że zajęcia pod hasłem Co na ekranie z książki zostanie? prowadzone były z wykorzystaniem fragmentów filmów i książek dobrze wszystkim znanych, a ukazanych teraz w nieco innym świetle. Z uznaniem spotkał się również zaproponowany uczniom film, Wicher. Ostatni rozdział.