„MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA” konkurs dla uczniów klas I-III

Są takie książki, do których uwielbiamy wracać, które zostają w naszych głowach na długo i które z pełnym przekonaniem polecamy innym.

Zapraszamy uczniów do stworzenia plakatu reklamującego pozycję, o której mogą bez wahania powiedzieć: to moja ulubiona książka.

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej (plakatu reklamującego) o tematyce związanej z dowolnie wybraną przez autora pracy książką. Prace mają mieć cechy plakatu reklamowego: mają wzbudzać zainteresowanie daną książką, zawierać przynajmniej jej tytuł, a najlepiej również krótką zachętę do przeczytania danej pozycji (np. hasło reklamowe).

2. Każdy uczeń może zgłosić tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie i indywidualnie.

3. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice oraz mieć dowolne wymiary.

4. Prace (wraz ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego) należy dostarczyć do szkolnej biblioteki do 10 grudnia. Jest dopuszczalne przesłanie zdjęcia plakatu i zgody na udział w konkursie na maila nauczycieli-bibliotekarzy (wioleta11wolny@gmail.com, lebudagabriela@gmail.com)

NAGRODY:

– trzy nagrody główne – każda z nich w postaci zestawu książek wyd. ADAMADA i materiałów plastycznych o łącznej wartości 200 zł – max. 10 wyróżnień – każde w postaci zestawu upominków od wyd. ADAMADA

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i na przetwarzanie danych osobowych – PLIK DO POBRANIA