Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami

  1. W środę 1 września 2021 r. uczniowie rozpoczynają nowy rok szkolny 2021/2022. 

Do szkoły przychodzą wyłącznie osoby zdrowe i nieprzebywające na kwarantannie.

Podczas spotkania w szkole należy zachować reżim sanitarny:  przed wejściem na teren szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce, w przestrzeniach wspólnych obowiązują maseczki oraz zachowanie dystansu. Rodzice uczniów klas II – VIII nie wchodzą na teren szkoły. Uczniowie klas pierwszych wchodzą do dużej sali gimnastycznej z jednym rodzicem. Rodziców uczniów klas pierwszych prosimy o przygotowanie rogów obfitości. Prosimy o zabranie swoich długopisów i notesów.

Podczas spotkania z wychowawcami  uczniowie zostaną poinformowani o organizacji pracy w nowym roku szkolnym. Uczniowie klas I – III otrzymają podręczniki.

2. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2021 roku. Uroczystość  będzie miała następujący przebieg:

9:30 spotkanie uczniów klas: 1a, 1b, 1c z dyrektorem i wychowawcami w dużej sali sportowej (wejście od strony przedszkola), nastąpi ślubowanie i pasowanie na ucznia.

    Uczniowie klas pierwszych wchodzą do dużej sali gimnastycznej z jednym rodzicem. Rodziców uczniów klas pierwszych prosimy o przygotowanie rogów obfitości.

    9:30 spotkanie uczniów klas II – VIII z wychowawcami w wyznaczonych poniżej salach

  • klasy II-IV  wejście główne do szkoły
  • klasy V-VIII wejście od strony parkingu
  • Przydział sal lekcyjnych w roku szkolnym 2021/2022

BUDYNEK A

parter

sala nr 15 – klasa VIIc – opiekun H. Wieczorek,

sala nr 16 – klasa Vb – opiekun M. Pomykoł

sala nr 17 – klasa VIa  – opiekun J. Werner

sala nr 18 – klasa IVa – opiekun B. Mrozek

sala nr 19 – klasa VIIa – opiekun L. Szulik

sala nr 20 – klasa VIIIa – opiekun K. Grabara

I piętro

sala nr 8 – klasa VIIIb – opiekun W. Wolny,

sala nr 9 – klasa VIIb – opiekun J. Hauder

sala nr 10 – klasa IVc – opiekun J. Krawczyk

sala nr 11 – klasa VIIIc – opiekun W. Klocek

sala nr 11a – klasa IVb – opiekun L. Michalska

sala nr 12 – klasa IIb – opiekun E. Kozicka

sala nr 13 – klasa Va – opiekun J. Musiał

sala nr 14 – klasa IIIb – opiekun M. Godziek

BUDYNEK B

I piętro

sala nr 44 – klasa IIc – opiekun A. Stefańska

II piętro

sala nr 47 – klasa IIa – opiekun M. Dzierżęga

sala nr 51 – klasa Ib – opiekun D. Krawczyk                       

sala nr 52 – klasa IIIa – opiekun E. Szulik

sala nr 53 – klasa Ia – opiekun D. Konsek

sala nr 54 – klasa Ic – opiekun  Magdalena Rduch                       

Dodatkowe informacje:

O wszelkich zmianach będziemy państwa informować poprzez stronę internetową szkoły i poprzez dziennik elektroniczny Librus. Rodzice nowych uczniów otrzymają login i hasło do dziennika 1 września br.

W załączniku znajdują się nowe wytyczne MEiN, MZ i GIS

https://www.gov.pl/attachment/f93ba7fa-cb86-4e5c-83ce-338d1e7e89a5