Podręczniki na nowy rok szkolny

W załączniku znajduje się ZESTAW PODRĘCZNIKÓW i materiałów ćwiczeniowych  do użytku szkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

Rodzice zakupują:  podręcznik do religii w klasie I, II, III oraz w klasie V ,VI i VII. Pozostałe podręczniki uczniowie otrzymują w szkole.

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach zaprasza uczniów klas IV-VIII po odbiór podręczników i ćwiczeń wg ustalonego harmonogramu:

25 sierpnia – godzina 8.00 – klasy czwarte

                      godzina 9.00 – klasy piąte

26 sierpnia – godzina 8.00 – klasy szóste i siódma

                      godzina 9.00 – klasy ósme.

Uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie mogą odebrać podręczników            w ustalonym dniu, proszę o zgłoszenie się do biblioteki szkolnej 1 września po spotkaniach z wychowawcami.

Uczniowie klas młodszych otrzymają podręczniki i ćwiczenia w szkole  1 września 2022 r.