X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

5 października 2020 będziemy obchodzić w naszej szkole X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

 Jest to międzynarodowa akcja, która ma na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po długich wakacjach, a także uświadomienie, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym.

W związku z tym ogłaszamy dla uczniów klas IV – VIII konkurs na wiersz lub rymowankę związana z tabliczką mnożenia. Prace zapisujemy na kartce A5 i wrzucamy do pudełka przy portierni obok wejścia głównego do 2  października 2020r.

Najciekawsze prace zostaną opublikowane na stronie szkoły, zaś każdy z uczestników otrzyma punkty z zachowania za udział w konkursie.

W poniedziałek 5 października na jednej z Waszych lekcji zostanie przeprowadzony pisemny sprawdzian ze znajomości tabliczki mnożenia. Każdy, kto bezbłędnie i w określonym czasie rozwiąże zadania, otrzyma imienną legitymację Eksperta Tabliczki Mnożenia, a na wszystkich uczestników sprawdzianu czeka odznaka.

ZAPRASZAMY  do powtórki tabliczki mnożenia przed wielkim sprawdzianem oraz  układania rymowanek i wierszyków.