Zapraszamy na zebrania

Dyrektor i wychowawcy klas serdecznie zapraszają rodziców
na zebrania, które odbędą się  8 stycznia 2020 r. o godzinie 16.30. 

Przydział sal  na zebrania z rodzicami przedstawia się następująco: