Dbamy o prawa dziecka

Wolontariusze Cecylki Knedelek otrzymali dyplom i podziękowanie za udział w projekcie edukacyjnym UNICEF “Szkoła z Prawami Dziecka” w roku szkolnym 2018/2019.

Projekt  miał na celu:

– zapoznać dzieci i młodzież z zagadnieniami z zakresu praw dziecka,

– uświadomić uczniom znaczenie praw dziecka i ich konsekwencje w codziennym życiu,

– kształtować wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,

– promować partycypację dzieci i młodzieży w życiu placówki,

– zaangażować przedstawicieli środowiska lokalnego w promowanie praw dziecka,

oraz wyróżnić najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności. Gratulujemy Wolontariuszom i życzymy im wielu sukcesów w podejmowanych inicjatywach w nowym roku szkolnym!