Do Hymnu w 100-lecie odzyskania niepodległości

Wyjątkową datą dla społeczności naszej szkoły był 10 października 2018 r. Tego dnia w sposób szczególny uczczono 100 – lecie odzyskania przez Polską niepodległości.

Około godziny 10.00 ponad połowa uczniów  szkoły zgromadziła się w sali gimnastycznej.  Zebrani uczniowie zadeklarowali chęć udziału w Ogólnopolskim Konkursie DO HYMNU. Konkurs ten, organizowany przez Narodowe Centrum Kultury z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości,  jest działaniem w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Niepodległa na lata 2017/2021. Zadaniem konkursowym było wspólne wykonanie przez ponad połowę uczniów szkoły Hymnu  Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.  216 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach odśpiewało „Rotę”, „Mazurka Dąbrowskiego” oraz pieśń „Żeby Polska”. Uczniów do konkursu przygotowywała nauczycielka muzyki Pani mgr Maria Skrobol, a pomagała jej  Pani mgr Wioleta Wolny. W dwuosobowym jury oceniającym śpiew uczniów były Pani prof. Aleksandra Paszek Trefon oraz Pani mgr Anna Ostrowska, która dokonała rejestracji dźwięku i obrazu. Panie reprezentowały Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wspólnie z nimi występu uczniów wysłuchała Pani Wizytator mgr Zofia Golińska z KO w Katowicach – Delegatura Rybnik.   Goście, jak i nauczyciele słuchający śpiewu uczniów,  nie kryli słów zachwytu.

 

Po zakończonym występie część uczniów wraz z gośćmi udała się przed budynek szkoły. Tam z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz jubileuszu
90 – lecia szkoły zostało posadzone drzewko – klon. Otrzymaliśmy je ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Warto podkreślić, że drzewko zostało posadzone w dniu Święta Drzewa, które w tym roku obchodzone jest pod hasłem „Każdy liść pochłania CO2”.

Udział w konkursie „Do Hymnu” i posadzenie drzewka  były kolejnymi przedsięwzięciami podejmowanymi przez szkołę w ramach świętowania jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.