Zmiany w nowym roku szkolnym

Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!

Wracamy do szkoły po okresie zdalnego nauczania i przerwie wakacyjnej. Wracamy jednak nie na takich samych zasadach jak w poprzednich latach. Sytuacja epidemiczna w kraju i w naszym regionie wymusiła na nas konieczność wprowadzenia rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie szkoły. Stosowanie tych regulaminów ma na celu minimalizowanie ewentualnych skutków mogącego pojawić się niebezpieczeństwa zarażenia koronawirusem.

Przyjęliśmy dwie podstawowe zasady:
1) dzieci pozostają w większości czasu w jednym zespole klasowym (zarówno na lekcji jak i na przerwie),
2) wszyscy stosują podstawowe zasad bezpieczeństwa i higieny.

Od 1 września obowiązywać będzie:
„Regulamin funkcjonowania SP nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach w związku z zagrożeniem epidemicznym” 

„Regulamin funkcjonowania świetlicy w SP nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach w związku z zagrożeniem epidemicznym”  

„Regulamin funkcjonowania biblioteki w SP nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach w związku z zagrożeniem epidemicznym”  

Zachęcamy do pobrania karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Uzupełnione karty należy dostarczyć do szkoły do dnia 4.09. 2020. Karty zgłoszeń będą także do pobrania na portierni szkoły.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

Rodzice uczniów klas pierwszych o zasadach zgłoszeń do świetlicy zostaną  poinformowani na zebraniu inauguracyjnym w dniu 1.09.2020.