Kolejny owocny rok w Klubie Szkół UNICEF

Po złożeniu wszystkich raportów z realizowanych w naszej szkole w ramach Klubu Szkół UNICEF akcji, dostaliśmy piękne podziękowanie ze strony Stowarzyszenia UNICEF. 

Zakończyliśmy również akcję Szkoła Praw Dziecka, której owocem było przyznanie przez dzieci odznak Szeryfa Praw Dziecka dla osób, które w znaczący sposób wyróżniają się walcząc o prawa dziecka. Nasi Wolontariusze Cecylki Knedelek wytypowali cztery osoby: panią Joannę Krzyżanek – autorkę cyklu powieści o dybrych uczynkach, manierach i prawach dziecka; księdza Marcina Ryszkę – wikariusza, który podejmuje wiele inicjatyw na rzecz dzieci, panią katechetkę Annę Mikę – koordynatorkę Szkolnego Koła Caritas oraz panią Michalinę Dzierżęgę – założycielkę i opiekunkę Małego Wolontariatu Cecylki Knedelek w naszej szkole. O pozytywnej weryfikacji szczegółowego raportu nasza szkoła zostanie powiadomiona do września.

Gratulujemy Zdobywcom Cennych Odznak oraz wszystkim Cecylkowym Wolontariuszom, którzy tak bardzo angażowali się w projekty UNICEF dla szkół!