Profilaktyka uzależnień w SP2 Świerklany – „Narkotyki? Nie dziękuję, ja chcę żyć!”

Na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku uczniowie ostatnich klas brali udział w innowacji pedagogicznej o charakterze organizacyjno – metodycznym z zakresu profilaktyki uniwersalnej. Nasza Szkoła we współpracy ze Szkołą Podstawową im. S. Staszica w Jankowicach, Szkołą Podstawową im. Ziemi Śląskiej w Piecach oraz Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Jejkowicach, zorganizowała szereg działań w ramach międzyszkolnego programu „Narkotyki? Nie dziękuję, ja chce żyć!”.

14 listopada pedagog Monika Strzebniok zorganizowała wyjazd na debatę profilaktyczną do Pieców. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Oliwia Bęczek, Paweł Dronszczyk, Angelika Gojny, Kacper Heliosz, Julia Marcol, Szymon Marcol, Damian Woryna i Patryk Wita. Podczas debaty, w której uczestniczyli m.in.: wójt gminy Gaszowice, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, policjant oraz psycholog, uczniowie aktywnie uczestniczyli w dyskusji zadając pytania i dzieląc się własnymi opiniami. Przeprowadzona debata cieszyła się uznaniem wśród uczniów, zwłaszcza ze względu na podejście do tematyki konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych przez różnych specjalistów, którzy chętnie wypowiadali się, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą.

15 listopada w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Profilaktyczny, w którym wzięło udział 14 osób. Zadaniem uczniów było napisanie testu na temat zapobiegania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. Szymon Orlik zajął pierwsze miejsce, Julia Marcol drugie a Nikola Śmietana trzecie. Powyższe osoby reprezentowały naszą szkołę w Powiatowym Konkursie Wiedzy Antynarkotykowej, który odbył się 21 listopada w Jejkowicach. Do powiatowego konkursu przyjechali uczniowie z Pieców, Jejkowic, Jankowic oraz nasza trójka. Poziom wiedzy jaką reprezentowali uczniowie był wysoki. Jury ciężko było wyłonić zwycięzcę. Ku naszej ogromnej radości, Nikola Śmietana na szczeblu powiatowym zajęła pierwsze miejsce, osiągając najwyższą liczbę punktów w teście.

26 listopada w naszej szkole odbył się zorganizowany przez pedagoga Monikę Strzebniok Międzyszkolny Profilaktyczny Konkurs Plastyczny pod hasłem „Nasza Szkoła bezpieczna i wolna od agresji, przemocy oraz używek”. W konkursie wzięły udział drużyny z 4 szkół naszego powiatu. Naszą Szkołę reprezentowały: Patrycja Hartman, Alicja Rączka i Wiktoria Wala. Zadaniem każdego zespołu było wykonanie komiksu dowolną techniką plastyczną, dotyczącego hasła przewodniego konkursu. Drużyny z zaangażowaniem, aktywnie brały udział. Jurorzy byli pod ogromnym wrażeniem pomysłowości oraz talentu uczniów. Po długiej dyskusji, ostatecznie pierwsze miejsce zajęły drużyna ze Szkoły Podstawowej w Świerklanach i Jankowicach. Pani dyrektor podziękowała za udział wszystkim uczestnikom oraz życzyła podejmowania odpowiedzialnych i mądrych decyzji, pomimo napotykanych trudności na drodze życia.

28 listopad w Szkole Podstawowej w Jankowicach odbyły się, po raz kolejny, rozgrywki sportowo – profilaktyczne pod hasłem „Tylko słabi gracze, biorą dopalacze”. Na zawody z naszej szkoły pojechała drużyna 10-osobowa z klasy 8a w składzie: Kacper Brejza, Paweł Bachera, Chmiel Paulina, Dudzic Mateusz, Gołębiewska Natalia, Hartman Patrycja, Raczkowska Nikol, Rączka Alicja, Soduś Kamil i Wala Wiktoria. Drużynowe zawody sportowe były przeplatane rozwiązywaniem zadań profilaktycznych, dotyczących zdrowego stylu życia przez drużyny z różnych szkół.

Na zakończenie innowacji pedagogicznej w szkole, dla uczniów klas gimnazjalnych i ósmej 10 grudnia odbyły się prelekcje, zorganizowane przez pedagoga szkolnego, które przeprowadziła Izabela Lewosińska – terapeuta ds. uzależnień z Ośrodka Integrum w Rybniku.

Całe przedsięwzięcie zostało sfinansowane dzięki GKRPA. Cieszyło się ogromnym zainteresowaniem uczniów. Mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat profilaktyki uzależnień oraz zdrowego stylu życia, co miejmy nadzieję ułatwi im podejmowanie świadomych i właściwych wyborów w przyszłości.