Wysokie wyniki egzaminu ósmoklasisty!

Podobnie jak w ubiegłym roku możemy poszczycić się wynikami egzaminu ósmoklasisty w naszej szkole. Gratulujemy uczniom i dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do egzaminu. Oto porównanie wyników naszej szkoły z wynikami w Gminie Świerklany, powiecie rybnickim, województwie śląskim i kraju.  

Jak widać, mamy wyższy średni wynik z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego  w powiecie, województwie i kraju, natomiast w gminie mamy najwyższe wyniki z języka polskiego i matematyki.