Zaproszenie na zebrania z rodzicami

Dyrektor Szkoły i wychowawcy klas zapraszają Rodziców na  zebrania z rodzicami. Zebrania odbędą się w dniach 7 – 10 września 2020 r.

Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

                                     PONIEDZIAŁEK 7.09.2020 godz.16.00

sala nr 18 – klasa VIIIa – opiekun J. Werner – wejście od strony parkingu

sala nr 10 – klasa VIIIb – opiekun A Gruszczyk– wejście od strony parkingu

sala nr 44 – klasa IIIa – opiekun D. Konsek – wejście główne

sala nr 11a – klasa IIIb – opiekun Mag. Rduch – wejście główne

sala nr 12 – klasa IIIc – opiekun D. Krawczyk – wejście główne

                 PONIEDZIAŁEK 7.09.2020 godz.17.00

sala nr 17 – klasa Va  – opiekun J. Werner – wejście od strony parkingu

                 WTOREK 8.09.2020 godz.16.00

sala nr 20 – klasa VIIa – opiekun K. Grabara– wejście od strony parkingu

sala nr 8 – klasa VIIb – opiekun W. Wolny, – wejście od strony parkingu

sala nr 52 – klasa IIa – opiekun E. Szulik – wejście główne

sala nr 54 – klasa IIb – opiekun M. Godziek – wejście główne

                ŚRODA 9.09.2020 godz.16.00

sala nr 19 – klasa VIa – opiekun M. Kuczera – wejście od strony parkingu

sala nr 9 – klasa VIb – opiekun J. Hauder – wejście od strony parkingu

sala nr 15 – klasa VIc – opiekun H. Wieczorek – wejście od strony parkingu

sala nr 47 – klasa Ia – opiekun M. Dzierżęga – wejście główne

sala nr 51 – klasa Ib – opiekun E. Kozicka – wejście główne

sala nr 53 – klasa Ic – opiekun  A. Stefańska – wejście główne                

                        CZWARTEK 10.09.2020 godz.16.00

sala nr 13 – klasa IVa – opiekun J. Musiał – wejście od strony parkingu

sala nr 16 – klasa IVb – opiekun M. Pomykoł – wejście od strony parkingu

sala nr 11 – klasa VIIc – opiekun W. Klocek– wejście od strony parkingu