Archive For Wrzesień, 2019

Dbamy o prawa dziecka

Wolontariusze Cecylki Knedelek otrzymali dyplom i podziękowanie za udział w projekcie edukacyjnym UNICEF „Szkoła z Prawami Dziecka” w roku szkolnym 2018/2019. Projekt  miał na celu: – zapoznać dzieci i młodzież z zagadnieniami z zakresu praw dziecka, – uświadomić uczniom znaczenie…

#PrzerwanyMarsz

„Drogie Polskie Dzieci Wojny! My społeczność szkoły im. Świętej Jadwigi w Świerklanach witamy Was w naszych progach, pragnąc wraz z Wami symbolicznie dokończyć okrutnie przerwany wybuchem II wojny światowej ówczesny marsz do szkoły. Witamy Was z otwartymi ramionami i gorącym…

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach zainicjowana została wspólnym odśpiewaniem Hymnu Narodowego, a następnie po przywitaniu przez Dyrekcję Szkoły oficjalnym występem artystycznym przygotowanym przez klasę 5b nawiązano do 90-lecia wybuchu drugiej…

Informacja dla Rodziców dotycząca ubezpieczenia uczniów

Szanowni Rodzice, informuję, że w roku szkolnym 2019/2020, tak jak w latach ubiegłych, szkoła nie decyduje o wyborze oferty grupowego ubezpieczenia NNW. Szkoła nie podpisuje żadnych polis dotyczących grupowego ubezpieczenia uczniów. Pozostawiamy rodzicom niezależność w wyborze ubezpieczenia dostosowanego do jego…

Dni wolne od zajęć

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły  ustalił, że dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym…