Archive For czerwiec, 2020

Zanim rozpoczniemy wakacje, podsumujmy ten ważny rok szkolny

Perełki z klas I-III Na początek prezentacja, która przedstawia naszych najmłodszych uczniów z klas I-III czyli nasze PEREŁKI oraz ich najważniejsze osiągnięcia i najciekawsze wydarzenia, w których brali udział w roku szkolnym 2019/2020. Perły z klas IV-VIII Mamy zaszczyt przedstawić…

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – ważne informacje!

Przypominamy ósmoklasistom, że rozpoczęła się już rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Przypominamy harmonogram rekrutacji: Wszystkie informacje znajdują się na stronie: http://slaskie.edu.com.pl Pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych firmy VULCAN. Pokaz jest przeznaczony dla Kandydatów oraz Rodziców:

Odbiór świadectw

W piątek 26 czerwca 2020 r. uczniowie będą mogli odebrać w szkole świadectwa zgodnie z harmonogramem wysłanym uczniom i rodzicom poprzez dziennik elektroniczny. Przypominamy, że po odbiór świadectw przychodzą wyłącznie osoby zdrowe i nieprzebywające na kwarantannie. Podczas odbioru świadectw należy…

Stypendium Wójta Gminy Świerklany

Do końca sierpnia br. przyjmowane są w Urzędzie Gminy Świerklany wnioski o udzielenie stypendium dla młodych mieszkańców naszej gminy – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce bądź mogą poszczycić się znaczącymi sukcesami w sporcie.  Stypendium…

Podsumowanie czytelnictwa w roku szkolnym 2019/2020

W tym roku szkolnym przeczytaliśmy łącznie  2057 książek i lektur. Klasy młodsze (I-III) przeczytały 1336 książek a klasy starsze (IV-VIII) przeczytały 721 książek. W klasach młodszych najlepiej czytała klasa III a – 364 książki, a w klasach starszych klasa VI…

PODSUMOWANIE KONKURSU „GOSPODARZ SZKOŁY”

Nadszedł dzień w którym pragniemy ogłosić wyniki szkolnego konkursu na Gospodarza Szkoły w roku szkolnym 2019/2020. Na podstawie punktów uzyskanych w konkursach oraz akcjach komisja przyznała nagrody pieniężne dla trzech najbardziej zaangażowanych klasw kategoriach I-III oraz IV- VIII SP2. Wyniki…

ÓSMOKLASIŚCI POWODZENIA!

Od 16 czerwca do 18 czerwca w naszej szkole odbywać się będą egzaminy ósmoklasisty według ustalonego harmonogramu. Wszystkie informacje oraz procedury dotyczące przeprowadzenia egzaminu zostały przekazane uczniom i ich rodzicom podczas spotkań on-line oraz poprzez dziennik elektroniczny. Wszystkim zdającym egzamin…